Kobe Harborland umie

Hướng dẫn về thủ tục miễn thuế

Đối tượng được áp dụng thủ tục miễn thuế

Người mua hàng không cư trú tại Nhật Bản (không chấp nhận bên được ủy quyền)

Người nước ngoài không sống ở Nhật và lưu trú tại Nhật dưới 6 tháng (không áp dụng cho ngày tái nhập cảnh)

Người Nhật sống ở nước ngoài từ 2 năm trở lên, và quay trở về nước tạm thời dưới 6 tháng

Hàng miễn thuế

Hàng hóa thông thường
Trường hợp tổng số tiền hàng trong ngày mua hàng từ 5.000 yên trở lên (chưa bao gồm thuế), sẽ được miễn thuế.
Đóng gói

Không có chỉ định

Mục lưu ý

Phải mang hàng hóa ra khỏi Nhật Bản trong vòng 6 tháng sau khi nhập cảnh.
Nếu tổng số tiền mua hàng trong cùng một ngày vượt quá 1.000.000 yên (chưa bao gồm thuế), thì chúng tôi sẽ phải giữ lại một bản sao hộ chiếu của quý khách.

Hàng tiêu hao
Hàng hóa thông thường+Hàng tiêu hao
Trường hợp tổng số tiền hàng trong ngày mua hàng từ 5.000 yên đến dưới 500.000 yên (chưa bao gồm thuế), sẽ được miễn thuế.
Đóng gói

①Đóng gói vào trong túi miễn thuế

②Không được mở niêm phong cho đến khi xuất cảnh khỏi Nhật Bản

Mục lưu ý

Phải mang hàng hóa ra khỏi Nhật Bản trong vòng 30 ngày và còn nguyên niêm phong.
Quý khách sẽ bị đánh thuế tiêu thụ nếu đã lấy ra sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Nhật Bản. Mong quý khách thông cảm vì hàng hóa sẽ được đóng gói ở dạng niêm phong để có thể mang về nước trong trạng thái chưa sử dụng.

《Sản phẩm được miễn thuế》
 • Sản phẩm mua vào sử dụng cho mục đích cá nhân (không bao gồm các sản phẩm sử dụng cho mục đích thương mại)
 • Các sản phẩm mang ra khỏi Nhật Bản trong lần trở về nước này
  (dưới 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh vào Nhật Bản đối với hàng hóa thông thường, và trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng đối với hàng tiêu hao)
《Điều kiện về số tiền》
 • Có thể tính gộp số tiền mua mỗi món hàng
 • Không thể tính gộp số tiền mua hàng hóa thông thường với hàng tiêu hao
《Xuất trình giấy tờ》
 • Người mua hàng (không chấp nhận người ủy quyền) cần xuất trình
 • ①Hộ chiếu của người mua hàng
  • *Không được sử dụng bản copy, và phải kèm theo tem xác nhận ngày nhập cảnh (giấy chứng nhận)
  • *Người Nhật đã di cư ra nước ngoài cần phải xuất trình "Visa sống ở nước ngoài" và "Thẻ ID"
  • *Vui lòng xuất trình biên nhận mua hàng đính kèm với hộ chiếu cho hải quan khi xuất cảnh.
 • ②Sản phẩm đã mua
  • *Chỉ những sản phẩm đã mua trong ngày mua hàng
 • ③Hóa đơn
  • *Không chấp nhận biên lai viết tay và biên lai tự in
  • *Không được gộp chung với hóa đơn của sản phẩm đã mua vào ngày khác
 • ④Thẻ tín dụng
  • *Chỉ được sử dụng tại thời điểm mua
  • *Tên chủ thẻ và tên hộ chiếu cần phải giống nhau
  • *Không được sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp

Cách thực hiện thủ tục miễn thuế tại quầy miễn thuế

 • 1.

  Cách thực hiện thủ tục miễn thuế tại quầy miễn thuế

 • 2.

  Vui lòng xuất trình
  ① Sản phẩm đã mua
  ② Hộ chiếu người mua hàng (cần đính kèm tem xác nhận ngày nhập cảnh), hoặc giấy phép nhập cảnh dành cho phi hành đoàn
  ③ Hóa đơn (không chấp nhận biên lai)
  ④ Thẻ sử dụng (trường hợp sử dụng thẻ tín dụng, v.v

 • 3.

  Sau khi quý khách ký tên vào giấy cam kết mua hàng, chúng tôi sẽ hoàn trả lại bằng tiền mặt số tiền chênh lệch giữa khoản đã bao gồm thuế tiêu thụ và khoản mua hàng được miễn thuế.

  Thuế tiêu thụ 8% - chi phí thủ tục 1.5% = số tiền hoàn trả6.5%

 • 4.

  Vui lòng xuất trình biên nhận mua hàng đính kèm với hộ chiếu cho hải quan khi xuất cảnh.

Cách thực hiện thủ tục miễn thuế sẽ thay đổi dựa trên quảng cáo POP đặt trước cửa hàng.

Thủ tục miễn thuế được tiếp nhận tại quầy miễn thuế của Có thể tính gộp hóa đơn của ngày mua hàng ở các cửa hàng có đặt quảng cáo POP màu xanh nói trên.

Các cửa hàng có đặt quảng cáo màu xanh đều có thủ tục miễn thuế riêng. Không thể tính gộp với hóa đơn của các sản phẩm mua ở những cửa hàng khác.

Mục lưu ý

● Chế độ miễn thuế có giới hạn đối với các sản phẩm sử dụng cho mục đích cá nhân như quà lưu niệm (không dùng cho kinh doanh, bán hàng)

● Một số hạn chế đối với thực phẩm và đồ uống có thể sẽ khác nhau tùy theo quốc gia. Vui lòng xác nhận quy tắc hạn chế của nơi bạn muốn miễn thuế.

Nơi áp dụng

AEON MALL KYOTO

1F Information counter
10:00〜21:00

Hướng dẫn

(Thủ tục miễn thuế được thực hiện trực tiếp tại một số cửa hàng miễn thuế.)