Kobe Harborland umie

ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

01

Ra khỏi cửa soát vé trung tâm nhà ga JR Kobe và đi về phía bên phải.

02

Đi bộ khoảng 30m về phía trước, và đi xuống cầu thang cuốn.

03

Đi qua DUO Kobe, rẽ trái ở cuối đường. Đi xuống cầu thang cuốn.

04

05

Đi bộ khoảng 250m về phía trước sẽ thấy umie ở bên tay trái.